V podjetju LIKO D.D. LIBOJE, LIBOJE 026A, LIBOJE, 3301 PETROVČE, izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v podjetje) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2). Videonadzor izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih in obiskovalcev), in premoženja organizacije, za varovanje tajnih podatkov in poslovne skrivnosti (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe, v povezavi s 76. in naslednjimi členi ZVOP-2). Znotraj nekaterih delovnih prostorov (npr. delavnici podjetja, v vhodni avli podjetja in v prostoru, kjer se nahaja plačilni-terminal) se videonadzor izvaja, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti.

Posnetki se hranijo do največ 90 dni. Videonadzor nam bo v pomoč pri odkrivanju, obravnavi ali reševanju incidenčnih oz. izrednih dogodkov, kaznivih dejanj, odškodninskih ali drugih zahtevkov. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo.

Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite na telefonski številki 03/713 19 00 ali e-pošti: liko@liko-liboje.si.