Liko d.d. Liboje

Liboje 26 a
3301 Petrovče
Slovenija

Telefon: +386 (0) 3 713 19 00

Faks: +386 (0) 3 713 19 19

E-pošta: liko@liko-liboje.si

 

Kontakt

    Območje podjetja je pod videonadzorom. Več informacij.