Sistemi jeklenih cestnih varnostnih ograj predstavljajo prilagojene rešitve za izboljšanje prometne varnosti. Varnostne ograje preprečujejo vozilom vožnjo izven urejenega cestišča, vožnjo v napačno smer po nasprotnem vozišču in omogočajo zaporo ter zaščito želenih področij na in izven vozišča.

Pri trku vozila v sistem varovalne ograje se ta deformira tako, da vozilu omogoča kontroliran potek vožnje in varno zaustavitev.

Protikorozijska zaščita vseh elementov zagotavlja zelo dolgo življenjsko dobo tudi v najzahtevnejših pogojih, ki nastanejo predvsem v zimskih razmerah zaradi posipavanja cest s soljo.

Vgradnja jeklenih varnostnih ograj zagotavlja visok nivo varnosti v prometu. Sistemi jeklenih varovalnih ograj so primerni za vgradnjo na: ceste, mostove, viadukte in ostale objekte, portale, dirkališča, večnivojska parkirišča in območja mirujočega prometa, proizvodne obrate, skladišča ipd.

 

Enostranska cestna varnostna ograja N2-W5

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širine(ASI)Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
N2 (normalna)W5≤1,7mA (0,4)415,2Regionalne in glavne ceste

Sistem sestavljajo sledeči elementi:

 • Odbojnik dolžine 4240mm, širine 332mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3mm;
 • Steber dimenzij 120x54x20mm, dolžine 1550, 1750, 1900, 2000mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
 • Podporne pločevine dimenzij 238x153x60mm, izdelane iz jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm;
 • Vijačni in pritrdilni material.

 

 

 

Enostranska cestna varnostna ograja z distančnikom N2-W6

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širine(ASI)Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
N2 (normalna)W6≤2,1mA (0,6)416,8Hitre ceste in manj izpostavljeni odseki avtocest

Sistem sestavljajo sledeči elementi:

 • Odbojnik dolžine 4240mm, širine 332mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3mm;
 • Steber dimenzij 100x50x25,3mm, dolžine 1100, 1350, 1500, 1750 in 1900mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
 • Distančnik dimenzij 275x220x165mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
 • Vijačni in pritrdilni material.

 

 

 

 

Enostranska cestna varnostna ograja z distančnikom in vodilnim profilom H1-W5

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širine(ASI)Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
H1 (visoka)W5≤1,7mA (0,6)230,1Avtoceste in hitre ceste - sredinska ograja

Sistem sestavljajo sledeči elementi:

 • Odbojnik dolžine 4240mm, širine 332mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3mm;
 • Steber dimenzij 100x50x25,3mm, dolžine 1100, 1350, 1500, 1750 in 1900mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm;
 • Distančnik dimenzij 275x220x165mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
 • Vijačni in pritrdilni material.

 

 

Enostranska cestna varnostna ograja H2-W5 (za traso)

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širine(ASI)Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
H2 (visoka)W5≤1,7mA (0,9)241,1Avtoceste in hitre ceste - trasa

Sistem sestavljajo sledeči elementi:

 • Odbojnik dolžine 4240mm, širine 332mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3mm;
 • Steber dimenzij 80/135x130x27,7mm, dolžine 1900mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm;
 • Steber dimenzij 120x50x25,3mm, dolžine 900, 1100, 1350, 1500 in 1750mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
 • Distančnik dimenzij 275x220x165mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
 • Vijačni in pritrdilni material.

 

 

Enostranska cestna varnostna ograja H2-W4 (za objekte)

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širine(ASI)Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
H2 (visoka)W4≤1,3mA (06)1,3349,4Objekti cest (viadukti, mostovi, portali, prehodne cone)

Sistem sestavljajo sledeči elementi:

 • Odbojnik dolžine 4240mm, širine 332mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3mm;
 • Steber dimenzij 80/135x130x27,7mm, dolžine 915mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm;
 • Za sidranje stebra se uporabita dva “TOGE” vijaka M18 SW27;
 • Steber dimenzij 120x50x25,3mm, dolžine 900, 1100, 1350, 1500 in 1750mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
 • Distančnik dimenzij 275x220x165mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm;
 • Vijačni in pritrdilni material.

 

Jeklene varnostne ograje H1-W5, H2-W5 in H2-W4 so testirane in ⊂∈ certificirane tudi v modificiranih izvedbah.  H1-W5 in H2-W5, ki sta bili prvotno testirani in namenjeni vgradnji na trasi se lahko uporabljata tudi za objekte in za demontažne prehode.  H2-W4, ki je bila prvotno testirana za objekte pa se lahko uporablja tudi za traso in za demontažne prehode.

 

Enostranska cestna varnostna ograja H4b-W5 (za traso in objekta)

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širineDinamična deformacija (Dynamic deflection)
[m]
Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
H4b (visoka)W5≤1,7m0,82,0 (1,0)84,7Trasa in objekti cest (viadukti, mostovi, portali, prehodne cone)

 

LAHKE IZVEDBE JEKLENIH VARNOSTNIH OGRAJ LIKO

Poleg zgoraj opisanih “težjih” variant jeklenih varnostnih ograj je Liko d.d. Liboje pridobil tudi ⊂∈ certifikate, na osnovi predhodno uspešno opravljenih porušitvenih testov s preskusnimi trki, za “lahke” izvedbe jeklenih varnostnih ograj. Pri “lahkih” izvedbah je odbojnik izdelan iz jeklene pločevine S355JO debeline 2mm. Proizvodni program obsega sledeče “lahke” izvedbe: enostranska cestna varnostna ograja K-LIGHT N2W4 za traso in objekte, enostranska cestna varnostna ograja z distančnikom in ojačitvenim profilom K-LIGHT H1W4 za traso in objekte ter enostranska cestna varnostna ograja z distančnikom K-LIGHT H2W4 za traso, objekte in demontažne sisteme.

 

Enostranska cestna varnostna ograja K-LIGHT N2W4

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širine(ASI)Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
N2 (normalna)W4≤1,3mA (0,6)212,9Regionalne in glavne ceste - trasa
N2 (normalna)W4≤1,3mA (0,6)214,0Objekti

Sistem sestavljajo sledeči elementi:

 • Odbojnik dolžine 4340mm, širine 330mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S355JO, debeline 2mm;
 • Steber dimenzij 100x60x25mm, dolžine 1500mm (610mm izvedba za objekte), izdelan iz jeklene pločevine S355JO, debeline 3mm;
 • Pri izvedbi za objekte: pritrdilna pločevina dimenzij 300x250mm, izdelana iz jeklene pločevine S235JO, debeline 10mm;
 • Vijačni in pritrdilni material.

 

 

Enostranska cestna varnostna ograja K-LIGHT H1W4 z distančnikom in ojačitvenim profilom

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širine(ASI)Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
H1 (visoka)W4≤1,3mA (0,8)222,4Hitre ceste in avtoceste - trasa
H1 (visoka)W4≤1,3mA (0,8)221,5Objekti

Sistem sestavljajo sledeči elementi:

 • Odbojnik dolžine 4340mm, širine 330mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S355JO, debeline 2mm;
 • Steber dimenzij 120x66x25mm, dolžine 1500mm (520mm izvedba za objekte), izdelan iz jeklene pločevine S355JO, debeline 4mm;
 • Distančnik dimenzij 243x160x55mm, izdelan iz jeklene pločevine S355JO, debeline 6mm;
 • Pri izvedbi za objekte: pritrdilna pločevina dimenzij 300x250mm, izdelana iz jeklene pločevine S235JO, debeline 10mm;
 • Vijačni in pritrdilni material.

 

 

Enostranska cestna varnostna ograja K-LIGHT H2W4 z distančnikom

Stopnja zadrževanjaRazred delovne širine(ASI)Razdalja med stebri [m]Teža sistema [kg/m]Namembnost*
H1 (visoka)W4≤1,3mA (0,9)235,9Hitre ceste in avtoceste - trasa
H1 (visoka)W4≤1,3mA (0,9)234,3Objekti
H1 (visoka)W4≤1,3mA (0,9)253,0Demontažni sistemi

Sistem sestavljajo sledeči elementi:

 • Odbojnik (dve liniji) dolžine 4340mm, širine 330mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S355JO, debeline 2mm;
 • Steber dimenzij 120x66x35mm, dolžine 2000mm (1000mm izvedba za objekte), izdelan iz jeklene pločevine S355JO, debeline 5mm;
 • Distančnik dimenzij 243x160x55mm, izdelan iz jeklene pločevine S355JO, debeline 6mm;
 • Pri izvedbi za objekte: pritrdilna pločevina dimenzij 300x300mm, izdelana iz jeklene pločevine S235JO, debeline 10mm;
 • Pri demontažni izvedbi: sidrni tulec z zgornjo ploščo Ф180x1000mm, izdelana iz jeklene pločevine S235JO;
 • Vijačni in pritrdilni material.

 

 

 

 

 

*Navedbe o namembnosti se nanašajo na prevladujočo rabo v Republiki Sloveniji.

Vsi elementi sistemov jeklenih varnostnih ograj LIKO so površinsko protikorozijsko zaščiteni s postopkom vročega cinkanja skladno s standardom EN ISO 1416, kar predstavlja učinkovito in dolgoročno zaščito pred fizikalno-kemijskimi reakcijami med materialom in njegovim okoljem. Debelina plasti nanešenega cinka na elemente je minimalno 76µm, povprečno pa 86µm. Za vse sisteme jeklenih varnostnih ograj LIKO izdelujemo tudi dodatne in posebne elemente. Sistemi so opremljeni tudi s pripadajočo signalizacijsko opremo.

Ostali sistemi jeklenih varnostnih ograj, kot so dvostranske jeklene varnostne ograje, ograje s stopnjami zadrževanja T1, T2, T3, H3, H4a in H4b, so dobavljivi preko partnerskih podjetij.